Svensk Bilprovning väljer Tele2Mobil

Fredrik Berglund, Tele2s marknads- och försäljningsdirektör:

 
– Detta är en mycket viktig och intressant order för oss. Att vi tagit ordern i konkurrens med de båda andra svenska mobiloperatörerna är ännu ett kvitto på den attraktivitet Tele2Mobil har idag på företagsmarknaden.
 
Avtalet gäller två år med option på ett års förlängning.
 
För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).