Svenska företag sätter regler för mobilanvändning och roaming utomlands

I takt med att användningen av mobiltelefoner ökar sätter många företag nu upp regler för mobilanvändning och roaming utomlands. Det visar Tele2 Business Företagarpanel som har frågat 686 svenska chefer om trender och tendenser på företagsmarknaden.

I takt med att mobilanvändningen ökar har företagen blivit mer försiktiga. Enligt Tele2s undersökning anger fler än varannan chef (54 procent) att de har regler för roaming och användning av jobbmobil utomlands. Fyra av tio (44 procent) anger att det fortfarande inte finns några regler för detta.

– Allt fler företag har blivit tydligare i sina riktlinjer kring användandet av mobiler utomlands. De flesta är idag medvetna om kostnadsskillnaderna för datatrafik i olika länder. Så genom ökad tydlighet i fakturor och information även från oss, samt Tele2s lansering av roaming-paket, kommer göra att man känner sig tryggare med att använda sin smartphone även i utlandet, säger Anders Långsved, affärsområdeschef Tele2 Business.

Om undersökningen

Tele2 Business Företagarpanel är genomförd i samarbete med undersökningsföretaget Easyresearch. Undersökningsresultatet är baserat på svar från 686 svenska chefer under maj 2012. Undersökningen genomfördes genom webbenkät.