Svenska Mässan väljer Tele2 som helhetsleverantör

– Att vi valde Tele2 beror på att de hade en bra kombination av konkurrenskraftiga priser, bra tekniska lösningar med redundant trafik, samt att de är flexibla och tillmötesgående, säger Hans Warberg som ansvarat för affären på Svenska Mässans Stiftelse. För oss blir det också en både teknisk och administrativ fördel att få all telefoni och datakommunikation från en leverantör.

 
I avtalet ingår leverans av fast- och mobil telefoni samt Internet och den flexibla växellösningen Mobile Extension, som gör att Svenska Mässans anställda kan nås på ett och samma telefonnummer oavsett om man når dem på den fasta eller mobila anknytningen.
 
– Svenska Mässan har tydligt uttyckt krav på säkra och redundanta förbindelser. Vi kan med stolhet tillgodose dessa krav samtidigt som vi klarar av att hantera topparna vid stora mässevent, säger Martin Cullberg, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 i Sverige.
 
Svenska Mässan har sitt säte i Göteborg med ca 500 anställda.
 

________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta: 
Martin Cullberg, ansvarig företagsmarknaden på Tele2 Sverige AB,  tel. 08-56 29 15 11 eller Tele2 Mediaservice 08-5626 4626
 
Tele2 är en av Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 25 miljoner kunder i 15 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på OMX Nordiska Börsen sedan 1996. Under 2007 omsatte bolaget 43,4 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.