Swipnet bevaras som internethistoria

Nu har Tele2 Sverige stängt ned Swipnet – men allt material finns genom ett samarbete med stiftelsen .SE kvar inom ramen för projektet ”Internetmuseum”, ett initiativ från stiftelsen som dokumenterar den svenska internethistorien.

Swipnet var Sveriges första kommersiella internetoperatör och tillhandahöll tidigt under 1990-talet internetuppkoppling till svenska kunder. En sidotjänst var möjligheten att bygga en personlig hemsida. Eftersom svenska användare i dag närmast uteslutande använder sociala medier för de behov som de personliga sidorna fyllde under 1990-talets början så stängs nu tjänsten ned av Tele2 Sverige som ägt Swipnet sedan 1994.

– Vi är mycket glada över att vi har kunnat hitta en lösning tillsammans med stiftelsen .SE som innebär att Swipnetsidorna bevaras även efter det att tjänsten nu stängts ned, säger Oliver Carrà, presschef Tele2 Sverige.

Stiftelsen .SE har laddat ned Swipnetsidorna från internet före det att tjänsten stängts ned. Det innebär att Swipnetsidorna fortsatt kommer att finnas synliga i dagens format online även om tjänsten med redigeringsmöjlighet upphör.

– Swipnetsidorna är på många vis ett digitalt kulturarv. Därför är vi väldigt glada för samarbetet med, och fötroendet från, Tele2 kring att bevara de här sidorna. Tillsammans säkrar vi nu att en viktig del av den svenska webbens barndom sparas för eftervärlden, säger Måns Jonasson, ansvarig på stiftelsen .SE för projektet Internetmuseum.

Inga användaruppgifter eller e-postadresser omfattas av samarbetet med stiftelsen .SE. Kunder som vill att deras personliga sidor ska plockas bort från .SE:s internetmuseum har stiftelsen åtagit sig att tillmötesgå, och användare kan fortsatt hämta ut sina hemsidors källfiler genom att kontakta Tele2s kundtjänst.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06
Måns Jonasson, ansvarig för Internetmuseum på stiftelsen .SE, 076-127 00 76