Tele2 bidrar med ”Tele2-klausulen” som svar på metoo-uppropet

”Tele2-klausulen”, är Tele2:s kommunikations- och marknadsavdelning egna agerande efter metoo-uppropet, i syfte att bidra till en tryggare arbetsmiljö både för interna och externa kollegor.

”Tele2-klausulen” signerades först av företagets strategiska kommunikationspartners¸ Prime, Åkestam Holst, ANRBBDO, MediaCom och KurppaHosk, och har även skickats till samtliga kommunikationspartners som avdelningen kontinuerligt har jobbat med under 2017 med önskan om signering.

Klausulen innebär att båda parter förväntas arbeta aktivt med att efterleva jämställdhetsplaner och nolltolerans mot alla typer av trakasserier. Detta avkräver ett ömsesidigt ansvar och ger båda sidor rätt att avbryta samarbetet om någon part inte agerar på oegentligheter.

Efter att Tele2 delat klausulen med 100 marknadschefer har fler efterfrågat innehållet i ”Tele2-klausulen”. Tele2 väljer därför nu att publicera tilläggsavtalet i sin helhet (under dokument till höger på sidan) för att inspirera andra företag att ta efter, och bidra till att göra skillnad i samhället.

För mer information kontakta:

Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com