Tele2 bygger Sunets nya nationella datafibernät för Sveriges högskolor och universitet

Tele2 har vunnit Sunets upphandling om att bygga ut så kallad svartfiberinfrastruktur för datakommunikation till alla Sveriges universitet och högskolor. Enligt avtalet, som är skrivet fram 2031 och är värt över 300 miljoner kronor, ska Tele2 nu uppgradera hela Sunets nät.

– Vi är väldigt stolta över att få Sunets förtroende i ett så viktigt nätprojekt. Vi har en lång gemensam historia, nu ser vi fram emot att tillsammans med Sunet bygga nästa generations fibernät för svenska universitets- och forskningsvärlden, säger Thomas Ekman, VD Tele2 Sverige.

SUNET bildades redan i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt för svenska dataforskare och banade vägen för Internet i Sverige. I dag är SUNET framför allt universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation som erbjuder sina anslutna organisationer en rad olika datatjänster – men många andra organisationer och myndigheter är också anslutna till SUNET.

En grundsten i svensk internethistoria lades när Jan Stenbeck, då genom bolaget Comvik Skyport som sedan blev Tele2, i en affär med Sunet övertog kommersiella internetanvändare från Sunet till det nya bolaget SwipNet. SwipNet blev Sveriges första kommersiella internetleverantör när verksamheten började 1 januari 1991.

Nu har Tele2 fått uppdraget att ta Sunet och dess nät till nästa nivå. Det nya avtalet innebär att Tele2 kommer leverera optiska fiberförbindelser till Sunet som uppgraderar det rikstäckande nätet mellan landets alla universitet, högskolor och andra institutioner som får uppkoppling genom Sunets nät.

– Sunets nät är en otroligt viktig infrastruktur för Sveriges universitet och högskolor. Vårt nya nät kommer att ha en kapacitet på 100 gigabit per sekund och en annan design och topologi än dagens för stärkt redundans. Den vinnande lösningen från Tele2 är det anbud som i kombination med pris bäst kunde leverera en flexibel lösning för hela landet som mötte våra högt ställda krav, säger Stefan Bengtsson, ordförande i Sunets styrelse och rektor för Malmö högskola – från augusti 2015 rektor för Chalmers.

Det nya nätet innehåller två olika delar – det fiberoptiska nätet och nätutrustningen. I avtalet med Tele2 omfattas leveransen av fiberinfrastrukturen. Nätutrustning har utvecklats under de tio år som gått så därför kan Sunet nu själva genomföra förbättringar av både utrustning och design av själva nätet.

*Gbps är förkortning för Gigabits per sekund.

För mer information samt kontakt med Thomas Ekman, vänligen kontakta:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, tel: 070-426 40 06