Tele2 först att lansera Internet över KabelTV-nätet

– Vi börjar nu med att erbjuda 3 000 kunder i Stockholm denna tjänst, säger Pelle Hjortblad, försäljningsdirektör på Tele2. Erbjudandet börjar gå ut denna vecka och inom några månader kommer det att ha nått samtliga hushåll i denna omgång. På längre sikt är antalet kunder i Kabelvisionsnätet som vi kommer att kunna erbjuda detta mångdubbelt fler.

 
Intresset för höghastighetsanslutningar till Internet ökar. De större KabelTV-operatörerna genomför på olika håll försök med Internetaccess över KabelTV-näten. Tele2 var tidigt ute med tekniska och kommersiella försök i Kabelvisionsnätet. I våras presenterade Tele2 sin första kommersiella tillämpning av Internet över kabelTV-nätet i det nybyggda bostadsområdet Bällsta Strand i Sundbyberg. Där levererar Tele2 denna typ av anslutning till 156 hushåll.
 
Tele2 tar nu nästa steg i den kommersiella lanseringen av höghastighetsanslutning till Internet.
 
En del i denna satsning är 30 hushåll i det nybyggda kvarteret Atleten i Sundbyberg. Där har byggherren Skanska i likhet med Bällsta Strand valt Tele2 som exklusiv leverantör av såväl telefoni som internetaccess och kabelTV.
 
– Den här typen av Internetaccess ger idag användarna en kapacitet på 512 Kbit/s, säger Pelle Hjortblad. Förutom att det går snabbare än med en uppringd förbindelse blir det i många fall billigare. Det kostar nära 7 kronor i timmen att ha en uppringd förbindelse på kvällstid och c:a 14 kronor i timmen dagtid. Våra kabelanslutna kunder betalar bara den fasta månadsavgiften.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) tel 08-5626 4626.
 
NetCom, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärkena Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik/Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen har även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq (NECSY).