Tele2 först med Internettelefoni i Sverige

– Tidigare lanseringar av Internetprodukter har visat vikten av att vara med i ett initial skede av utvecklingen. Detta gäller även för Internettelefoni och Call2Web följer därmed vår affärsidé att alltid kunna erbjuda kunderna de lägsta priserna på telekommunikation med hjälp av den senaste tekniken, säger Anders Björkman, VD för NetCom Systems AB

Länge har Internettelefoni varit ett ämne som det talats och spekulerats mycket om. Frågorna har främst kretsat kring ljudkvalitet, att man behöver ha tillgång till en dator och kring olika program för Internettelefoni. Den tjänst som nu presenteras under namnet Call2Web kräver ingen speciell utrustning. Kunden behöver bara en vanlig telefon. Samtalskvalitén kan variera men har i de tekniska testerna överlag visat sig vara tillfredställande.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ringmar 070 – 762 00 98 eller

NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt).

NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.