Tele2 fortsätter att bygga ut 3G-nätet


– Licenskraven uppfyllda och redovisas idag till PTS

 
Tele2 uppfyller nu de licenskrav som Post- och telestyrelsen (PTS) fastställde i samband med att 3G-licenserna fördelades för sex år sedan. Det innebär att 8 860 000 svenskar idag kan använda Tele2s 3G-baserade tjänster.
 
Dagens rapport till PTS är en viktig milstolpe i Tele2s historia, men enligt Tele2 Sveriges VD Niclas Palmstierna kommer utbyggnaden av både GSM- och 3G-nätet att fortsätta för att möta kundernas förväntningar på täckning och krav på kvalitet.
 
– Vårt utbud av 3G-baserade tjänster ökar hela tiden, och vi ser redan nu hur populärt att till exempel se på film och TV i mobilen. Dessutom gör våra företagskunder stora effektivtetsvinster genom att öka mobiliteten för sina medarbetare, säger Niclas Palmstierna.
 
Tele2 var ett av fyra bolag som år 2000 tilldelades en 3G-licens av PTS. Idag delar Tele2 och Telia på licensen, och genomför utbyggnaden tillsammans i det gemensamägda bolaget Svenska UMTS-nät AB.