Tele2 har upphört att lagra trafikdata

Efter EU-domstolens dom i förra veckan, har Tele2 gjort bedömningen att det är olagligt att fortsätta lagra trafikuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation. Vi har sökt klargörande från myndigheterna i frågan. Post- och telestyrelsen anser att det finns stora svårigheter att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna och att de därför inte kommer att vidta åtgärder med stöd i datalagringsreglerna. Mot bakgrund av detta besked från PTS har Tele2 idag upphört med lagring av trafikdata enligt LEK samt påbörjat arbetet med raderingen av redan lagrad data. För kunderna medför detta inte någon ändring annat än att myndigheterna kommer att få ett väsentligt minskat utrymme för att ta del av trafikdata avseende kundernas kommunikation.

– Vi ser allvarligt på den uppkomna situationen, vi vet att de brottsbekämpande myndigheterna ofta är i behov av trafikuppgifter av aktuellt slag i deras utredningsarbete. Vi kommer därför verka för att justitiedepartementet och berörda myndigheter initierar en dialog med oss gällande hur vi ska hantera den uppkomna situationen och hur vi kan hitta en lösning där vi kan bistå de brottsbekämpande myndigheterna på ett sätt som inte begränsar integriteten för våra kunder, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Malin Livhage, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 45 16