Tele2 i samtal med stiftelsen .SE kring bevarande av Swipnetsidor som internethistoria

Flera medier har den senaste veckan rapporterat om att Tele2 fattat beslut att den 31 augusti stänga ned tjänsten Swipnet med konsekvensen att gamla personliga hemsidor försvinner från internet. Tele2 har nu beslutat att skjuta upp nedstängningen under den tid dialog förs med Stiftelsen .SE för att bevara materialet som del i projektet ”Internetmuseum”.

Efter medierapporteringen om Tele2s beslut kring Swipnet har den oberoende stiftelsen Punkt SE (.SE) uttryckt intresse för att i samarbete med Tele2 göra de personliga Swipnet-hemsidorna till del av deras projekt Internetmuseum som syftar till bevara internethistoriskt intressant material. Tele2 har därför beslutat att skjuta upp en nedstängning av Swipnets personliga hemsidor tillsvidare, under tiden för den dialog som nu pågår för att tillse att de personliga sidorna bevaras som internethistoriskt arv i samarbete med .SE.

– Vi samarbetar med framförallt stiftelsen .SE för en lösning som innebär att Swipnet-sidorna finns tillgängliga fortsatt på sina vanliga adresser även om tjänsten stängs ned hos oss, säger Oliver Carrà, Presschef på Tele2 Sverige.

Efter att Tele2 tar ned tjänsten Swipnet kommer kunder kunna hämta ut sina hemsidor genom att kontakta kundservice då Tele2 inte kommer att radera något material, utan endast avsluta den tjänst som gör materialet tillgängligt online. Kunder som vill kan därigenom lägga upp sidorna självständigt även efter att Swipnet stängts som tjänst.

Sidorna är dessutom närmast uteslutande inaktiva sedan sent 1990-tal då svenskar i dag i stället har sociala medier så som Twitter, Instagram och Facebook för det syfte personliga hemsidor fyllde under 1990-talet.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 4o o6.