Tele2 kommenterar driftstörningar i mobildata- och fastnätet

Red: Uppdaterad kl.17.41 23/2 -15.

 

De driftstörningar i mobil- och fastnätet hos flera operatörer, däribland Tele2, som flera medier rapporterat om under dagen har nu avhjälpts i Tele2s nät. Sedan kl. 14.30 fungerar alla tjänster som innan driftstörningen, som man nu konstaterat inträffade efter ett tekniskt fel i en utrustning.

Strax före 09.00 i dag  kunde Tele2 konstatera en omfattande driftstörning som påverkade tjänster i såväl mobilnätet som det fasta nätet. Såväl privat- som företagskunder kunde uppleva problem med mobilsurf och fastnätstjänster över såväl 2G, 3G som 4G i stora delar av landet. Vid lunchtid så var driftstörningar på röstsamtal åtgärdade, och sedan kl. 14.00 fungerade mobilsurf över såväl 2G, 3G som 4G.

Under eftermiddagen kunde det bakomliggande skälet till driftstörningarna i näten konstateras vara ett fel i en teknisk utrustning. I samband med driftstörningar, såväl mindre som mer omfattande, genomförs alltid när tjänsternas tillgänglighet är återställd en grundlig incidentanalys, vilket också kommer att göras efter dagens driftstörning.

– Vi ser väldigt allvarligt på förmiddagens driftstörning då många av våra kunder påverkades. Nu fungerar våra nät och tjänster som innan driftstörningen, men vi fortsätter bevaka nätet extra noga givet det inträffade felet, säger Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige.

Driftstörningen har också under dagen haft påverkan på växeltjänster för vissa företagskunder.

– På vår hemsida tele2.se, via medier och i sociala medier har vi uppdaterat våra kunder med ny information kring driftstörningarna och hur felsökning och åtgärdsarbetet gått, säger Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige.

För mer information:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-4264006 eller e-post oliver.carra@tele2.com .