Tele2 kommenterar medierapporteringen kring automatiserat flöde till myndigheter

Svenska Myndigheter kräver på allt lösare grunder allt mer insyn i användardata och tillgång till användaruppgifter som exempelvis mobiloperatörer som Tele2 har i förtroende från sina kunder. ”Utvecklingen är bekymrande ur ett integritetsperspektiv och vi har varit och är mycket kritiska,” säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

SÄPO och andra brottsbekämpande myndigheter i Sverige kan komma att få direktåtkomst med automatiserat system till delar av data- och telefontrafiken i Sverige. Det rapporterar Sveriges Radios Ekonyheter i dag.

”Vi har senaste åren uppfattat att svenska myndigheter i allt högre utsträckning vill tvinga av oss allt mer information om våra kunder på allt lösare grunder. Vi är starkt kritiska över att myndigheternas respekt för integritet tycks försvagas år för år”, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Tele2 är mycket angeläget om bra samarbete med alla myndigheter som kontaktar oss för att begära ut uppgifter som ibland kan vara av stor vikt för till exempel en brottsutredning – men vi är också kompromisslösa i att säkerställa att gällande lagar och regler efterlevs och att våra kunders integritet respekteras i samband med att myndigheter begär ut uppgifter. Därför är vi väldigt noggranna och granskar alla förfrågningar innan några uppgifter lämnas ut.

För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Oliver Carrà, presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06.

Bakgrund:

  • Tidigare i höstas kritiserade Tele2 Post- och Telestyrelsen för att vara pådrivande i utvecklingen av en ny standard, känd som ITS27, som skulle driva fram automatiserad utlämning av uppgifter till myndigheter.
  • Standardgränssnittet ITS27,  som drivs fram från myndighetshåll parallellt med utredningar och förslag om införande av en schablonersättning för omkostnader vid utlämning, innebär att man med ekonomiskt incitament försöker driva bolag, exempelvis mobiloperatörer, att införa så kallad automatiserad utlämning av uppgifter.
  • Tele2 har i dag en organisation med kunskap och rutiner som granskar inkommande förfrågningar innan några uppgifter lämnas ut. Efter en självständig bedömning kring om lagkrav uppfylls lämnar vi ut uppgifterna eller avslår/överklagar förfrågan. Det är en modell vi avser fortsätta med, men frågan är principiellt viktigt varför vi lyfter den offentligt.

Tidigare rapportering i frågan:

Tidningen NyTeknik har belyst problematiken och Tele2s linje i frågan i flera artiklar (bla 6/11 2013)
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3784822.ece

Dagens Juridik har också publicerat en debattartikel om vår hållning i frågan (9/10 2013).
http://www.dagensjuridik.se/2013/10/en-mobil-ar-inte-langre-bara-en-telefon

Ekonominyheterna i TV4 har rapporterat om vår kritik mot PTS hållning (19/9 2013)
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2453345