Tele2 kommenterar rapportering om avgifter kring masttömningar

Igår, den 15 oktober, publicerade tidningen Östran en artikel som konstaterade att vår modell för att ta betalt vid vissa särskilda mycket ovanliga fall av utlämnande av data till Polisen slagit helt fel.

Tele2 rapporterades ha lämnat ett kostnadsförslag till Polisen om 540 000 kronor. Polisen valde att ta ut mindre information till ett värde om 83 000 kronor för data genom masttömning.

Tele2s prismodell ligger i linje med övriga operatörers. Fallet på Öland rörde en ovanlig och väldigt omfattande sökning, en så kallad masttömning av större antal master, vilket innebär att stora mängder information över en lång tidsperiod begärdes ut.

Vi gjorde genast en översyn och kunde konstatera att vår prismodell fungerar i normala fall – men att den uppenbarligen slog helt fel  för just den här typen av ovanliga och mycket omfattande masttömningar. Under gårdagen fattade vi därför ett beslut om att omedelbart ändra vår modell för den här typen av förfrågningar så att detta inte ska upprepas.

/ Malin Livhage, Presschef.