Tele2 på SvD Brännpunkt debatt: Regeringen måste stoppa Säpos framfart

”Regeringen måste stoppa den orimliga kampanjen som Säpo driver om att få automatiskt tillgång till uppgifter om tele- och datatrafiken i våra nät. Utvecklingen är oroväckande. Det som är bekvämt för Säpo är oerhört obekvämt och kränkande för svenska mobilkunder.” 

Det skriver Tele2 Sveriges vd Thomas Ekman och chefsjurist Stefan Backman på SVD Brännpunkt debatt i dag, onsdagen den 18 december.

Thomas Ekman och Stefan Backman fortsätter i artikeln:

”Tendensen när det gäller övervakning är annars klar: ju större tillgång till information om medborgarnas förehavanden statsmakterna har tillgång till, desto mindre angelägna är statsmakterna att respektera den lagstadgade rätten till integritet och rättssäkerhet – och inskränkningar i integritet är lätta att genomföra, men svåra att rulla tillbaks.

Hela artikeln kan läsas i dagens Svenska Dagbladet eller på SvDs webb på länk:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-maste-stoppa-sapos-framfart_8832950.svd

För mer information och kontakt med skribenterna:
Oliver Carrà, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 40 06 .