Tele2 skänker 255 kr per anställd till UNHCR

I vår omvärld i Europa pågår det en fruktansvärd flyktingkatastrof. Eller rättare sagt den katastrof som pågår har pågått i fyra år men har kulminerat senaste veckorna och vi har alla sett oerhörda bilder som inte lämnar någon av oss oberörd.
Jag vet att alla känner en frustration och många gör stora insatser, både genom att skänka pengar eller driva egna initiativ. Allt för att hjälpa till på det sätt man kan. Många av er här har också gjort fantastiska insatser genom till exempel säljtävlingar till förmån för nödställda. Det visar på en stor medmänsklighet.

Just nu behövs punktinsatser och därför skänker vi 255 kr per anställd genom FNs flyktingorgan UNHCR. 255 kr räcker till ett nödpaket med vatten, mat, handduk, torra kläder och en filt. Vi är i nuläget ca 5.700 anställda på Tele2 runt om i världen vilket gör att det blir en bra summa på drygt 1,4 MSEK och 5.700 flyktingar får därmed ett nödpaket.

Och även om punktinsatser verkligen behövs så kommer vi också fortsätta arbeta närmare UNHCR för att långsiktigt kunna bidra på ett konkret sätt.

Ju bättre resultat vi lyckas skapa här genom att våra kunder blir än mer nöjda med våra tjänster – ju större möjligheter har vi som företag att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med större öppenhet och mer mångfald, inte bara i Sverige utan även i Europa.

För mer information om insamlingskampanjen besök 255kronor.se , besök också gärna UNHCR Sveriges hemsida för mer information om deras viktiga arbete.

Thomas Ekman

Vd Tele2 Sverige

Greece's Hellenic Coast Guard rescue Syrian refugees from an inflatable raft in the Mediterranean sea, off the coast of Lesbos, Greece.
Greece’s Hellenic Coast Guard rescue Syrian refugees from an inflatable raft in the Mediterranean sea, off the coast of Lesbos, Greece.