Tele2 slutför förvärvet av TDC Sverige

Stockholm –Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm Exchange: TEL2 A och TEL2 B) meddelar idag att de framgångsrikt slutfört förvärvet av TDC Sverige till ett värde om 2,9 miljarder kronor på skuldfri basis.

För mer information kontakta:

Malin Selander
Kommunikationschef Tele2 Sverige
070 426 4006