Tele2 välkomnar Rikspolisstyrelsens begäran om formell prövning hos PTS

Rikspolisstyrelsen har begärt att Post- och telestyrelsen (PTS) ska förelägga Tele2 att åter påbörja trafikdatalagring enligt lagen om elektronisk kommunikation. Rikspolisstyrelsens begäran är en direkt följd av att Tele2, som en konsekvens av en dom från EU-domstolen i förra veckan, den 14 april upphört att lagra trafikuppgifter.

– Vi välkomnar att det nu kommer att ske en formell rättslig prövning av vår legala bedömning. Det rör sig om komplicerade juridiska frågor med omfattande konsekvenser och det är otroligt viktigt att PTS ger oss en tydlig vägledning vad man från myndighetens sida anser gäller. Det här är något som vi hela tiden efterlyst och nu hoppas vi att PTS hanterar frågan med största skyndsamhet så att rättsläget klarläggs, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.

För mer information, samt kontakt med Stefan Backman:
Malin Livhage, Presschef Tele2 Sverige, 070-426 45 16