Tele2Mobil inför kraftiga prissänkningar

-Med prissänkningen på som mest 30 öre dagtid och 1.20 kr kvällstid blir Tele2Mobil prisledande på den svenska GSM-marknaden. Detta gynnar våra företagskunder som nu får än mer förmånliga abonnemang, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på Tele2.

 
Den nya avgifterna per avtalsform är:
 
T2
 
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq

 
T2 Max
 
Samtalskostnader per minut till fasta nätet, Tele2Mobil och Comviq

 
 
 
Datasamtal
 
Minuttaxa med T2-avtal

 
Minuttaxa med T2 Max-avtal

 
Samtliga priser är exkl. moms.
 
Från och med 1 april inför Tele2 en öppningsavgift om 40 öre på samtliga trafikslag.
 
-Öppningsavgiften kommer att ligga på samma nivå som Telias för att det skall bli lättare för kunden att jämföra våra abonnemang och se vem som är billigast, säger Fredrik Berglund.
 
För mer information, vänligen kontakta:
 
Tele2 – NetCom Mediaservice tel: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intresse-bolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).