Tele2s Internetkunder får het nyhetstjänst

– Med den nya hemsidan börjar äventyret Internet på en gång man kopplat upp sig. Vill vi ge våra kunder spännande och aktuellt information redan på deras startsida. Informationen om Tele2 och våra produkter finns kvar på bara ett musklicks avstånd från den nya hemsidan, säger Fredrik Berglund, marknadsdirektör på NetCom Systems med ansvar för bl a Tele2s Connect2Internet.

 
På den nya startsidan kommer det att finnas dagligt uppdaterade rubriker med länkar till de tidningar nyheten kommer ifrån. Det finns dessutom länkar till alla Sveriges dagstidningar som har websidor.
 
Förutom nyheter finns det på den nya sidan dagligt uppdaterade länkar till intressanta web-sajter.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice
(dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 Danmark A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.