Trots oro saknar företag skydd för mobila enheterna

Över hälften av svenska företag anser att IT-säkerheten påverkats negativt till följd av att fler jobbar på mobila enheter. Ändå har sex av tio av dem inte vidtagit några åtgärder för att förbättra säkerheten.

Det visar Tele2 Business Företagarpanel som har frågat 592 data- och telekomansvariga om deras företags mobila säkerhet.

Trenden med mobilt arbetsätt och Bring your own device (BYOD) är inte enbart positiv. Det anser ansvariga för data och telekom på svenska företag. Över hälften av dem uppger att IT-säkerheten påverkats negativt när fler jobbar mobilt.

Ökad risk för virus, samt förlust av data om smartphones och plattor tappas bort eller går sönder, nämns som de största hoten mot säkerheten.

Ändå har sex av tio svenska företag inte gjort något för att förbättra säkerheten.

– Sverige är fortfarande ganska förskonat när det gäller virus och skadlig kod, men det är bara en tidsfråga innan det kommer att komma hit på allvar. Därför är det viktigt att svenska företag jobbar förebyggande för att stärka säkerheten, säger Anders Långsved, ansvarig på Tele2 Business.

Anser du att IT-säkerheten har påverkats negativt till följd av att allt fler arbetar med mobila smarta enheter?

 • Ja: 50 procent
 • Nej: 32 procent
 • Vet inte: 17 procent

Har ni vidtagit några åtgärder för att förbättra IT-säkerheten kopplat till mobila enheter?

 • Ja, vi har vidtagit åtgärder: 39 procent
 • Nej, men vi planerar åtgärder: 25 procent
 • Nej, vi har inga planer på att vidta åtgärder: 28 procent
 • Vet inte: 8 procent

Vilka åtgärder har ni genomfört:

 • Investerat i system/mjukvara för ökad säkerhet: 52 procent
 • Sett över interna riktlinjer gällande användning av mobila enheter: 35 procent
 • Begränsat möjligheten till mobilt arbete: 8 procent
 • Annat: 5 procent

Vilka möjliga hot ser du kopplat till arbete med mobila smarta enheter?

 • Ökad risk för virus/skadlig kod/intrång: 42 procent
 • Förlust av data kopplat till borttappade/förstörda mobila enheter: 21 procent
 • Lättare för obehöriga att få åtkomst till företagets system: 19 procent
 • Förlust av företagskritisk data till följd av bristande backup-rutin: 10 procent
 • Annat: 8 procent