Var fjärde svenskt företag spräckte telekombudgeten 2012

Var fjärde svenskt företag spräckte budgeten för data och telekom under 2012. Den främsta orsaken var ökade kostnader för inköp av nya smartphones och kostnader för mobilsurf. Det visar Tele2 Business Företagarpanel som har frågat 632 svenska data-och telekomansvariga om deras företags telekomlösningar.

Den snabba utvecklingen på marknaden för smartphones och surplattor, och nya sätt att arbeta mobilt, gjorde att många svenska företag inte höll sina budgetar för data och telekom under 2012.

– Vi kan se en oerhört snabb teknikutveckling, både avseende nät och mobila arbetsverktyg som telefoner och surfplattor. Nya kraven kan därför vara svåra att ta höjd när budget sätts i företagen i början av ett verksamhetsår, säger Anders Långsved, ansvarig på Tele2 Business.

Var fjärde svenskt företag hade högre kostnader än vad de hade budgeterat för. Resultatet är likvärdigt med det som de svenska cheferna vittnade om för 2011. Även då var det ökade kostnader för smartphones som gjorde att företagen överskred budget.

– Nu är det inte bara de traditionellt mobila yrkesgrupperna som säljare och konsulter kan och vill arbeta mobilt. Ny teknik, nya telefoner och bättre, snabbare nät som exempelvis 4G-nätet innebär att allt fler yrkesroller hos företagen kan arbeta mobilt, säger Anders Långsved.

Hur har era kostnader för data och telekom utvecklats under året jämfört med förra året?

 • Högre än väntat: 25 procent
 • Enligt budget: 66,5 procent
 • Lägre än väntat: 9 procent

Hur ser er data och telekombudget ut för 2013 jämfört med 2012?

 • Ökad budget: 20 procent
 • Ingen förändring: 63 procent
 • Minskad budget: 18 procent

Vilka är de främsta orsakerna till att ni haft ökade kostnader (flerval)?

 • Ökade klientkostnader till följd av fler smarta mobiler: 38 procent
 • Ökade abbonemangs/trafikkostander pga. växande mobilsurf: 38 procent
 • Andra investeringar för ökad mobilitet bland användarna: 28 procent
 • Investeringar i infrastruktur: 24 procent
 • Fler anställda: 20 procent
 • Ökade konsultkostnader: 13 procent
 • Ökade supportkostnader: 12 procent
 • Nya utvecklingsprojekt: 10 procent
 • Investeringar i säkerhet: 8 procent
 • Ökade kostnader till följd av outsourcing: 3 procent

Om undersökningen

Tele2 Business Företagarpanel är genomförd i samarbete med undersökningsföretaget Easyresearch. Undersökningsresultatet är baserat på svar från 632 data- och telekomansvariga på svenska företag under februari. Undersökningen genomfördes genom webbenkät.