Våra värderingar

Våra värderingar

På Tele2 arbetar vi stenhårt för att nå våra mål. Den snabba takten inom telekommarknaden och Tele2 gör att det är nödvändigt med en gemensam värdegrund.

Tele2s företagsvärderingar, ”The Tele2 Way” definierar vilka vi är och hur vi arbetar. Den vägleder oss i vår dagliga verksamhet och ger stöd i beslutsfattandet. Den skapar starka band mellan våra medarbetare över landsgränser och kulturer.

Vi sammanfattar våra värderingar i sex värdeord. Vi är flexibla, öppna och kostnadsmedvetna. Vi drivs av att leverera kvalitet, agera snabbt och att utmana. Vart och ett av de sex värdeorden är laddade med innehåll som utgör en del av vårt dna, vårt sätt att vara.

Att vi är flexibla står exempelvis för att vi lyssnar på kunderna och att vi älskar förändring, att vi är utmanare innebär att vi är stolta men aldrig nöjda och att vi vågar fatta beslut.

Kostnadsmedvetenheten innebär att vi alltid försöker hitta smarta lösningar och utmanar alla kostnader.

Vi är:

Tele2 - Flexible

Med flexibilitet menas att vi lyssnar på våra kunder. Vi agerar och reagerar snabbt. Vi är få och snabbrörliga och vi älskar förändring.

Tele2 - Open

På Tele2 är vi prestigelösa och gillar rak och ärlig kommunikation. Vi hjälper till där det behövs och vi delar med oss av vår kunskap. Vi är tillgängliga.

Tele2 - Concious

Kort och gott- vi ifrågasätter kostnader och vi gör smarta investeringar.

Vi drivs av att…

Tele2 - Quality

Det som driver oss är att leverera kvalitet. Det betyder att vi aldrig kompromissar med kvaliteten. Vi kopierar med stolthet. För oss är enkelhet ofta kvalitet. Ändra inte på ett vinnande koncept och intern kvalitet är lika viktig som extern.

Tele2 - Action

På Tele2 drivs vi av att agera. Det betyder att vi är lösningsorienterade. Vi håller deadlines och vi lär av våra misstag. Vi tar initiativ. Vi har roligt och sist men absolut inte minst- vi firar våra segrar.

Tele2 - Challenge

Utmanarandan finns i vårt DNA. Vi intar alltid utmanarpositionen. Vi ger aldrig upp och vi har vinnarattityd. Vi är stolta men aldrig nöjda. Vi tror på att ingenting är omöjligt och vi vågar fatta beslut.

Är du som oss? Testa själv och se hur Tele2 du är.