Varannan svensk omedveten om datalagringsdirektivet

Från och med den 1 juli fick polisen ökade möjligheter att begära ut lagrade mobilsamtal och mobildata från telefoni- och internetleverantörer, detta enligt nya lagbestämmelser tillsammans med det så kallade datalagringsdirektivet.

En undersökning från Tele2 visar att varannan svensk är inte känner till datalagringsdirektivet och dess innebörd.

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Tele2. Den visar att okunskapen är störst bland unga i åldrarna 15-34 år där 54 procent uppger att de inte känner till direktivet. Men de svenskar som är medvetna om ändringarna är överlag positiva till att personliga samtal och information lagras i brottsförebyggande syften och uppger att de inte kommer att ändra sitt mobilbeteende.

– Svenskarna är vana att använda sina mobiler för att ta del av nyhetsflöden online, dela semesterupplevelser via sociala medier och hålla kontakt med kollegor, vänner och släktingar. Det verkar inte som att datalagringsdirektivet kommer påverka detta, säger Samuel Skott, affärsområdeschef för Tele2 Privat.

Undersökningen visar också att 41 procent av svenskarna är positivt inställda till datalagringsdirektivet medan 28 procent är negativt inställda.

Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av Tele2. 1096 svenskar har deltagit.