Nyheter & pressmeddelanden

Tele2 vinner Sveriges näst största landsting

Sveriges näst största landsting, Västra Götalandsregionen, väljer Tele2 som leverantör av telefoni och datakommunikation. Affärsvärdet fördelat på två avtal uppgår till cirka 50 miljoner kronor per år och sträcker sig till 2019, med möjlighet till förlängning. 

Tele2:s kundnöjdhet ökar för tredje året i rad

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning över operatörernas kundnöjdhet som offentliggjordes tidigare i dag visar växande siffror för Tele2, vars kundnöjdhet bland företagskunder ökar för tredje året i rad. På liknande sätt fortsätter Tele2 att slå branschsnittet bland privatkunderna.

Tele2 välkomnar delar av förslaget kring nya datalagringsbestämmelser i Sverige

Idag presenterade regeringens utredare sitt förslag på nya datalagringsbestämmelser. Tele2, som aktivt har bidragit i utredningen, välkomnar delar av förslaget som införandet av utökad förhandskontroll, vilket Tele2 länge har efterfrågat. Samtidigt noterar Tele2 att andra delar av förslaget kan behöva utvecklas, såsom lagringens omfattning. Denna brist har påtalats av bland andra Post- och telestyrelsen.