Alexandra leder arbetet med att bygga Sveriges bästa mobilnät

Alexandra leder arbetet med att bygga Sveriges bästa mobilnät

Sedan tre år tillbaka arbetar Alexandra Drevenlid som IT- och teknikdirektör på Tele2, vilket innebär att hon dagligen hanterar de stora frågorna kring Tele2s fasta och mobila nät, men också alla IT och Billing-system. Till sin hjälp har hon ett team som består av flera hundra personer.

Hon har de senaste åren lett arbetet med att bygga Sveriges bästa mobilnät, som i dag når 99 procent av de svenska hushållen. Men Alexandra har också blivit en förebild och viktig kugge hos Tele2 i arbetet med mångfald och jämställdhet. Hos Tele2 är andelen kvinnor på ledande positioner 40 procent, vilket är högt över branschens genomsnitt på 28 procent. Karriärbloggen har därför träffat Alexandra för en intervju om hur det är att vara chef på Tele2.

Berätta om din bakgrund.

– Jag är utbildad på KTH i Väg och Vatten, men har egentligen aldrig arbetat med det. Istället halkade jag in i telekombranschen för 25 år sedan och har arbetat hos flera olika operatörer och leverantörer i ett antal roller. För drygt 13 år sedan fick jag upp ögonen för Tele2 och sedan tre år tillbaka har jag ansvarat för all vår infrastruktur såväl som mobilt som fast.

Vad betyder ansvaret för dig?

Ansvar för mig är att förstå syftet med sin uppgift, men också att ha förmågan att lyfta blicken, se situationer ur olika vinklar och få saker att blir gjorda. Jag tror att de olika ansvarsroller jag haft i min yrkeskarriär har gjort mig ödmjuk, men också utvecklat mig till att vara en tydlig ledare som alltid vill framåt och få såväl kollegor, bolaget och branschen att utvecklas.

Hur ser du på ditt ansvarsområde och vad omfattar det?

– Våra nät är ryggraden i vår affär och jag är stolt över att Tele2s nationella 4G-nät, som i dag ger täckning åt över 99 procent av Sveriges hushåll. Jag har ett fantastiskt jobb med ett stort ansvar för våra mobila och fasta nät när det kommer till allt från design, utrustning, drift och underhåll. Jag har också ansvaret för Tele2s implementeringar inom både konsument- och företagssidan samt för alla IT- och billing-plattformar.

Vad var det som lockade dig till Tele2?

– När jag började på Tele2 hade jag erfarenhet från flera operatörer och leverantörer. Dock fastnade jag tidigt för Tele2s värderingar, som stämmer väl överens med mina egna. Jag gillar att vi är ett action-orienterat, nyfiket och flexibelt bolag som på kort tid kan ta stora beslut för att göra lika stora förändringar, både när det kommer till vårt sätt att bygga nät, men också i våra erbjudanden gentemot våra kunder.

Hur är företagskulturen och hur jobbar ni med jämställdhet?

– Jag kan skriva under på det bolaget står för, och jag gillar att Tele2 har en tydlig plan för att alla ska behandlas lika och att det genomsyrar hela organisationen. Vi har verkligen lyckats implementera en stark värdegrund. Exempelvis så har vår ledningsgrupp en i stort sett jämn fördelning mellan män och kvinnor, vilket också skapar en dynamisk grupp som kompletterar varandra. Jag är övertygad om att Tele2 ligger långt fram i det arbetet också och det är något som inspirerar mig personligen.

Om Tele2 Sverige
Tele2 Sverige är i dag Sveriges näst största operatör på såväl privat- som företagsmarknaden. Nätet är ryggraden i vår affär och vi är väldigt stolta över det nationella nät med 2G, 3G och 4G vi har byggt och som i dag ger täckning till över 99 procent av de svenska hushållen. Tele2 Sverige ingår i Tele2 AB som har över 14 miljoner kunder i 9 länder och som sedan 1996 är noterat på Stockholmsbörsen. Under 2013 omsatte bolaget 25,8 miljarder kronor.