Tele2 välkomnar delar av förslaget kring nya datalagringsbestämmelser i Sverige

Idag presenterade regeringens utredare sitt förslag på nya datalagringsbestämmelser. Tele2, som aktivt har bidragit i utredningen, välkomnar delar av förslaget som införandet av utökad förhandskontroll, vilket Tele2 länge har efterfrågat. Samtidigt noterar Tele2 att andra delar av förslaget kan behöva utvecklas, såsom lagringens omfattning. Denna brist har påtalats av bland andra Post- och telestyrelsen. 

Tele2 kommenterar datalagringsbetänkande till regeringen

Regeringens utredning av hur datalagring kan fortgå efter att EU-direktivet våren 2014 förklarades ogiltigt presenterades i dag vid en pressträff på förmiddagen. Tele2 är kritiskt till utredningens slutsatser som konstaterar att datalagring kan fortgå utifrån svensk lagstiftning.

Stefan Backman – jurist som brinner för kundernas integritet

Stefan Backman är chefsjurist på Tele2. Tillsammans med kollegorna stöttar han hela organisationen med juridisk hjälp. De säkerställer att Tele2 agerar i linje med lagar och förordningar men är också med och påverkar utvecklingen, exempelvis i frågor som påverkar kundernas personliga integritet.

Tele2 Sverige återupptar datalagring efter föreläggande från PTS

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag meddelat ett föreläggande till Tele2 Sverige att återuppta datalagring enligt Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK). Som operatör är Tele2 Sverige skyldigt att följa regleringsmyndighetens föreläggande och påbörja återupptagande av datalagring men överklagar samtidigt beslutet för att få en rättslig prövning i svensk domstol.

Tele2 välkomnar Rikspolisstyrelsens begäran om formell prövning hos PTS

Rikspolisstyrelsen har begärt att Post- och telestyrelsen (PTS) ska förelägga Tele2 att åter påbörja trafikdatalagring enligt lagen om elektronisk kommunikation. Begäran är en direkt följd av att Tele2, som en konsekvens av en dom från EU-domstolen i förra veckan, den 14 april upphört att lagra trafikuppgifter.

Tele2 kommenterar medierapporteringen kring automatiserat flöde till myndigheter

Tele2s chefsjurist kommenterar Ekots rapportering i dag om att SÄPO och andra svenska myndigheter på allt lösare grunder kräver allt mer insyn i användardata och tillgång till användaruppgifter som exempelvis mobiloperatörer som Tele2 har i förtroende från sina kunder. "Utvecklingen är bekymrande ur ett integritetsperspektiv och vi har varit och är mycket kritiska," säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 Sverige.