IGEday –  så att fler tjejer ska välja teknik

IGEday – så att fler tjejer ska välja teknik

”Jag kände direkt att det här var något som jag ville vara med och bidra till”, säger Lydia Endrell som var med och tog emot en grupp unga tjejer på Tele2 under IGEday – Introduce a Girl to Technology day.

Till vardags arbetar du som gruppchef i den centrala teknikorganisationen och tillsammans med medarbetarna har du ansvar för implementation och drift av bland annat talsvarssystem. IGEday handlar om att visa tjejer vilka möjligheter som finns inom teknikområdet. Varför tror du att fler killar än tjejer väljer att gå tekniska utbildningar och att jobba på teknikföretag?

Tjejer som hamnar inom teknik har ofta gjort ett väldigt aktivt val medan killar glider in på teknikspåret. Genom att presentera teknik som ett alternativ, och att visa kvinnliga förebilder, tror jag att vi ökar tjejernas möjligheter att välja fritt. Jag hoppas att vi visade att man inte måste vara på ett särskilt sätt när man jobbar på ett teknikföretag – här finns alla sorter.

Tjejerna som besökte Tele2 fick en hel del information om hur det är att jobba på Tele2, men fick även chansen att själva testa att konfigurera ett Interactive Voice Response.

– Vi valde IVR eftersom det är lätt att visa och talsvar är något som de allra flesta har stött på i vardagen. Det är också en bra övning eftersom det ger ett tydligt resultat och visar att ett arbete med teknik kan se väldigt annorlunda ut än schablonbilden av industrigolvet. Här drar man bilder i ett grafiskt gränssnitt ut i ett flödesschema.

Berätta hur övningen gick till?

– De skulle bygga ett samtalsflöde med hjälp av kontroller och förinspelade ljudfiler och lägga in olika regler som tid på dygnet, veckodag och dag på året. Samtalet skulle mynna ut i att det ringde på någon av deras mobiltelefoner. Innan de satte igång var det flera som sa att det verkade svårt, men de tog sig an övningen på ett väldigt självständigt sätt. Alla lyckades väl med uppgiften och såg ut att ha roligt.

Hur har din egen karriärresa sett ut. Var det ett självklart val för dig att slå in på teknikspåret?

– Jag har alltid varit nyfiken på hur saker fungerar och har hela tiden valt utifrån mina intressen och vad som har känts rätt just då. På gymnasiet gick jag teknisk linje och läste sedan vidare till systemvetare. Under många år jobbade jag sedan som produktchef hos en annan operatör och började även i den rollen här på Tele2. Och sedan för ett år sedan kändes det helt rätt att gå vidare till den chefsrollen jag har nu.