Lena Beijer inspirerade på DataTjej i Göteborg

Lena Beijer inspirerade på DataTjej i Göteborg

En gång per år anordnar föreningen DataTjej en konferens där deltagarna under några dagar i början av vårterminen får möjlighet att träffa andra dataintresserade tjejer, nätverka, lyssna på inspirationsföreläsningar och träffa företag. I år gick konferensen av stapeln i Göteborg och Tele2s Head of Business IT var en av inspiratörerna.

Berätta varför Tele2 väljer att delta på DataTjej-konferensen?

– Vi ser det som en fantastisk möjlighet att skapa kontakt mellan studenter och näringsliv och en möjlighet att möta framtidens IT-kvinnor. DataTjej har som långsiktigt mål att öka andelen kvinnor i IT-branschen och jämställdhet är ett område där vi på Tele2 visar vägen. Hos oss är 40 % av cheferna kvinnor vilket kan jämföras med ett branschsnitt på 10 -15%.

Vilka är framgångsnycklarna för ett lyckat jämställdhetsarbete?

– Det är viktigt att det kommer uppifrån, att man har en vd och en ledningsgrupp som är engagerade i frågan. På Tele2 är det väldigt tydligt att ledningen verkligen tror på att blandade team på alla nivåer leder till bättre kundfokus och lönsamhet. Hos oss är mångfald en självklarhet.”

Du hade uppdraget att hålla en inspirationsföreläsning under konferensen. Vilka erfarenheter från din karriär delade du med dig av?

Jag försökte dela med mig av min resa och mina val. Jag pratade bland annat om vikten av att välja att arbeta på företag där alla tävlar på samma villkor, och att det är viktigt att omge sig med rätt människor.  Du blir aldrig bättre än laget. Jag berättade också att det gäller att ta hand om de möjligheter som dyker upp och att aldrig sitta i passagerarsätet när det gäller karriären.

Kan du utveckla att ”inte sitta i passagerarsätet”?

– Det handlar om att vara aktiv i karriären. Om man själv är passiv och har en passiv chef så blir man kvar. Om du har ett mål utan en plan så förblir målet bara en dröm.

 

Om DataTjej

Föreningen DataTjej är en ideell förening som syftar till att främja tjejer i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. Syftet är att gynna skapandet av kontakter mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen tjejer emellan. Genom föreningens aktiviteter möjliggörs spridning av kunskap och inspiration mellan medlemmarna, med det långsiktiga målet att öka antalet kvinnor i IT-branschen.