Sofie Tivenius – Tar med Comviq till Snapchat

Sofie Tivenius – Tar med Comviq till Snapchat

Sofie Tivenius arbetar som marknadskoordinator och produktionsledare på Comviq. Hon är bland annat ansvarig för Comviqs närvaro i sociala medier och utforskar hela tiden nya kanaler för att kommunicera med målgruppen – som exempelvis Snapchat.

Vad har du för bakgrund?

-Jag har gått en utbildning inom marknadskommunikation på Bergs och har tidigare jobbat som konsult på reklam- och PR-byrå, främst med digitala kanaler.

Du började på Comviq i september 2014. Hur kommer det sig att du valde att söka jobbet?

-Det var en kompis som tipsade mig om att det låg en tjänst ute som matchade min profil och att jag som person skulle passa in i kulturen på Comviq.

Från byrå till in-house

Hur skiljer sig arbetet på en marknadsavdelning från rollen som konsult?

-Här är jag involverad i det mesta och får chansen att lära känna produkterna på djupet. Jag har också överraskats av att jobbet är så kreativt. Byråerna har en viktig roll i det kreativa arbetet, men från platsen där jag är nu ser jag att kreativiteten måste komma inifrån företaget.

Du jobbar mycket med digitala kanaler, och en kanal som ni på Comviq använder för att kommunicera med målgruppen heter ”Snapchat”. Vad är det egentligen?

Snapchat är en förhållandevis ny kanal som vi tror har en stor potential och som passar en yngre målgrupp. Det är en socialplattform som möjliggör att skicka bilder och videor, så kallade ”snaps” till andra snapchatanvändare, både vänner och varumärken. Fördelen är att snapsen försvinner utan att sparas ner, när mottagaren har läst snapen. Det gör att konversation blir snabbare, roligare och mindre tillrättalagd.

Kampanjer som engagerar

Berätta lite hur ni använder Snapchat?

-Vi gjorde en julkampanj via Snapchat där vi utmanade våra följare att vara snällare för att göra julen lite mysigare. Responsen på kampanjen var väldigt bra och vi såg ett stort engagemang hos våra följare.